Gode udbud – flere brugbare tilbud – vi bringer offentlige myndigheder og virksomheder sammen.

MSAT-Udbud har lang og bred juridisk og praktisk erfaring med offentlige udbud fra både offentlige myndigheder og tilbudsgiver synsvinkel.

Håndtering af offentlige udbud kræver mange ressourcer både fra ordregiver og tilbudsgivers side. Mange offentlige myndigheder har knappe ressourcer, og det kan være vanskeligt at hyre nye kvalificerede medarbejdere, håndtere barselsorlov og sygdom i udbudsafdelingen.
Tilbudsgivere står modsat over for, at det er vanskeligt at få overskud til at skrive tilbud i en i forvejen travl hverdag, og de færreste får viden nok og erfaring med udbud til, at det bliver en let proces.
MSAT-udbud arbejder for at bringe offentlige myndigheder og virksomheder sammen med lovlige forståelige udbud og flere bedre og brugbare tilbud.

Vi har rådgiverforsikring i HDI Danmark: Professionel ansvarsforsikring til rådgivningsvirksomheder