Samarbejdspartnere

Her kan du få et overblik over de samarbejdspartenere MSAT-Udbud har

Mercell er det digitale bindeled mellem offentlige indkøbere og leverandører, og det har vi været siden 1999. I vores tidssvarende Udbudsportal er udbuds- og tilbudsprocesser fuldt digitaliseret, og alle udbudsprocedurer kan håndteres efter gældende regler og love. Mere end 100 offentlige danske ordregivere bruger aktuelt vores portal. Alene i 2018 håndterede Mercell mere end 1.700 udbud og leverandører afgav mere end 8.400 tilbud på danske opgaver.

I Udbudsportalen samler Mercell informationer om alle udbud, og supplerer desuden med relevante informationer, som de indsamler, bearbejder og strukturerer. I 2017 behandlede og publicerede Mercell 36.383 informationer. Informationerne leveres som Markedsovervågning til leverandører, der dagligt eller ugentlig får en oversigt over relevante offentlige opgaver. Oversigten leveres i en mail med aktive link til portalen, så leverandøren selv kan søge yderligere information om aktuelle opgaverne, tidligere udbud, tildelinger eller kontraktudløb.

Informationerne i Mercell portal kan være værdifulde for både indkøbere og leverandører. Mercell tilbyder også at udarbejde individuelle rapporter. For eksempel Markedsanalyser, der aktivt kan anvendes af leverandørers salgsorganisationer. Nyheder fra samarbejdspartnere og offentlige myndigheder er tilgængelig i Mercells Udbudsguide eller Blog. Du kan abonnere på nyhederne og 3-4 gange om måneden få et godt overblik og indsigt i offentlige udbud.

Alle hverdage er vores kompetente konsulenter klar til at hjælpe med anvendelse af deres portal eller fortælle mere om deres produkter og ydelser.

Læs mere om Mercell (https://www.mercell.com/da-dk/udbud/62494346/forside.aspx)